back to homepage
zpět na úvodní stránku

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na již třetí „Pražské evropské dny interní medicíny“. Tuto, již tradiční akci pojímáme v letošním roce trochu jinak. Kromě mezinárodního kongresu Prague European Days of Internal Medicine „PEDIM“ organizujeme paralelně i českou část. Naším cílem je zaujmout co nejvíce z Vás, účastníků z Čech a Moravy. Profitovat budete z možnosti účastnit se na kongresu mezinárodním, ale pochopitelně nemenší zájem předpokládáme o domácí část, která bude probíhat v rodném jazyce J. Na kongresu najdou zajímavá témata internisté, specialisté dalších oborů a samozřejmě i praktičtí lékaři.

Témata budou především z oblasti metabolizmu a kardiologie, samozřejmě se pokusíme pokrýt široké spektrum všeobecné interní medicíny i vzácná onemocnění. Kongres, respektive kongresy budou mít především postgraduální, vzdělávací charakter. Pro ty z Vás, kteří budou mít zájem prezentovat vlastní výsledky, bude připravena jak přednášková, tak posterová sekce.

Protože u českých účastníků očekáváme přeci jen větší zájem o domácí kongres (a naopak kolegové z dalších zemí se budou účastnit prakticky výlučně kongresu mezinárodního), rozhodli jsme se oddělit i informace a registraci na webových stránkách i při vlastním organizačním zajištění kongresu. Domácí účastníci tedy budou sledovat informace v české verzi.

To, že je tak významná akce akreditována ČLK asi není třeba zdůrazňovat.

Věřím, že Vás naše nové pojetí PEDIM osloví a že se s mnoha z Vás na přelomu května a června, tedy opravdu v době, kdy je Praha nejkrásnější, setkáme.

A na toto příjemné a užitečné setkání se těší

prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM
Předseda České internistické společnosti ČLS JEP
Prezident PEDIM 2018

Endorsed by

EFIM

Hosted by

ČIS
ČIS

In cooperation with

ScreenPro FH

Záštita

EFIM

Pořadatelé

ČIS
ČIS

Ve spolupráci s

ScreenPro FH
© 2017–2018 GUARANT International spol. s r. o.