back to homepage
zpět na úvodní stránku

Abstrakty

Sborník abstraktů je ke stažení zde.
 

Termín pro zaslání „Last Minute Poster“ abstraktů

do 10. května 2018

Způsob zaslání

Abstrakty je možné vkládat pouze tímto on-line formulářem

Pokyny k zaslání abstraktů

 • Všechny abstrakty musí být zaslány v českém/slovenském/anglickém jazyce.
 • Maximální počet slov je 500 (bez názvu, autorů a institucí).
 • Žádáme autory o dodržení struktury abstraktu: Cíle, Metody, Výsledky, Závěr, Literatura a případně Podpora projektu.
 • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při prvním použití v textu.
 • Abstrakt by neměl obsahovat fotografie, obrázky, tabulky ani grafy.
 • Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
 • Po odeslání abstraktu bude zasláno automaticky vygenerované potvrzení na e-mailovou adresu kontaktní osoby. Pokud ho během hodiny po odeslání abstraktu neobdržíte (a nebude ani ve složce se spamem), kontaktujte nás prosím na emailové adrese pedim-abstracts@guarant.eu.
 • Pokud byste potřebovali upravit již zaslaný abstrakt, neposílejte ho prosím znovu přes formulář, ale kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese.
 • Každý autor může být prvním autorem max. 3 abstraktů.
 • Autor zasláním příspěvku k prezentaci v rámci konference PEDIM 2018 potvrzuje, že se jedná o vlastní příspěvek, je origi­nál­ní; autor je výhradním držitelem autorských práv k příslušnému rukopisu; autor získal svolení k použití materiálu, k němuž má autorská práva třetí strana.

  Zasláním příspěvku autor, v případě více autorů odpovědný autor, potvrzuje, že or­ga­ni­zá­to­rovi bezplatně poskytl právo k pu­bli­kování textu v tištěné i elektronické verzi (ve formátu pdf), překladu a že se jedná o původní příspěvek, který vytvořil vlastní tvůrčí činností, a neexistují k ně­mu autorská práva jiných osob.

 • Autoři budou o přijetí/nepřijetí abstrakt a formě prezentace vyrozuměni e-mailem nejpozději 8. května 2018 (15. května pro „Last Minute Poster“ abstrakty).
 • Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se konference a prezentovat abstrakt v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem konference.

 

Endorsed by

EFIM

Hosted by

ČIS
ČIS

In cooperation with

ScreenPro FH

Záštita

EFIM

Pořadatelé

ČIS
ČIS

Ve spolupráci s

ScreenPro FH
© 2017–2018 GUARANT International spol. s r. o.