back to homepage
zpět na úvodní stránku

Abstrakty

Termín pro zaslání abstraktů prodloužen

do 1. května 2018

Způsob zaslání

Abstrakty je možné vkládat pouze tímto on-line formulářem

Pokyny k zaslání abstraktů

 • Všechny abstrakty musí být zaslány v českém/slovenském/anglickém jazyce.
 • Maximální počet slov je 500 (bez názvu, autorů a institucí).
 • Žádáme autory o dodržení struktury abstraktu: Cíle, Metody, Výsledky, Závěr, Literatura a případně Podpora projektu.
 • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při prvním použití v textu.
 • Abstrakt by neměl obsahovat fotografie, obrázky, tabulky ani grafy.
 • Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
 • Po odeslání abstraktu bude zasláno automaticky vygenerované potvrzení na e-mailovou adresu kontaktní osoby. Pokud ho během hodiny po odeslání abstraktu neobdržíte (a nebude ani ve složce se spamem), kontaktujte nás prosím na emailové adrese pedim-abstracts@guarant.eu.
 • Pokud byste potřebovali upravit již zaslaný abstrakt, neposílejte ho prosím znovu přes formulář, ale kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese.
 • Každý autor může být prvním autorem max. 3 abstraktů.
 • Autor zasláním příspěvku k prezentaci v rámci konference PEDIM 2018 potvrzuje, že se jedná o vlastní příspěvek, je origi­nál­ní; autor je výhradním držitelem autorských práv k příslušnému rukopisu; autor získal svolení k použití materiálu, k němuž má autorská práva třetí strana.

  Zasláním příspěvku autor, v případě více autorů odpovědný autor, potvrzuje, že or­ga­ni­zá­to­rovi bezplatně poskytl právo k pu­bli­kování textu v tištěné i elektronické verzi (ve formátu pdf), překladu a že se jedná o původní příspěvek, který vytvořil vlastní tvůrčí činností, a neexistují k ně­mu autorská práva jiných osob.

 • Autoři budou o přijetí/nepřijetí abstrakt a formě prezentace vyrozuměni e-mailem nejpozději 8. května 2018.
 • Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se konference a prezentovat abstrakt v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem konference.

 

Endorsed by

EFIM

Hosted by

ČIS
ČIS

In cooperation with

ScreenPro FH

Záštita

EFIM

Pořadatelé

ČIS
ČIS

Ve spolupráci s

ScreenPro FH
© 2017–2018 GUARANT International spol. s r. o.