back to homepage
zpět na úvodní stránku

Důležitá data

Nejzazší termín pro včasnou registraci    31. března 2018
Uzávěrka pro zaslání abstraktů 1. května 2018
Informace o přijetí abstraktu 8. května 2018
Uzávěrka pro zaslání „Last Minute Poster“ abstraktů 10. května 2018
Informace o přijetí abstraktu (Last Minute Posters) 15. května 2018
Termín konference    31. května – 1. června 2018

 

Endorsed by

EFIM

Hosted by

ČIS
ČIS

In cooperation with

ScreenPro FH

Záštita

EFIM

Pořadatelé

ČIS
ČIS

Ve spolupráci s

ScreenPro FH
© 2017–2018 GUARANT International spol. s r. o.