back to homepage
zpět na úvodní stránku

Instrukce pro řečníky

1. Jak vložit Vaši prezentaci v místě kongresu

Prosíme o vložení všech digitálních souborů a příloh k tomu potřebných, v Přípravně. Techničtí specialisté Vám pomůžou nahrát Vaše prezentace a vše tak bude připraveno před začátkem Vaší sekce. Pokud budou prezentace odevzdány, vše bude automaticky přeneseno do místnosti přednášky a poté technikem spuštěno.

Prosíme, přijďte do Přípravny nejméně 1,5 hodiny před začátkem Vaší sekce. V případě, že Vaše sekce je v programu jako první v daný den, nahrajte přednášku o den dříve. Přípravna bude umístěna v místnosti Paris.

1.1. Otevírací hodiny Speakers’ Ready Room

Čtvrtek, 31. 5. 2018 07.45–18.00
Pátek, 1. 6. 2018 08.00–17.00

Aby se předešlo jakémukoliv problému s Vaší prezentací, ujistěte se, zda prezentace splňuje všechny instrukce uvedeny níže.

2. Jak připravit Vaši prezentaci

2.1. PowerPoint instrukce

Doporučujeme uložení ve formátu PPT(x) (lépe než PPS). Pro optimální kompatibilitu jsou vhodné verze 2007 či 2010 či vyšší. PDF formát je taktéž podporován.

Vaši prezentaci připravte ve formátu 16:9 (plátna v sálech jsou ve formátu 16:9).

Pokud používáte platformu Apple, nebo pokud trváte na prezentaci z vlastního počítače, dostavte se do Speaker’s ready room alespoň 3 hodiny před začátkem sekce, ve které přednášíte, abychom s touto skutečností byly obeznámeni.

2.2. Obrázky/Videa

 • JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.
 • GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.
 • Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení.
 • Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s větším časovým předstihem do Speaker’s ready roomu, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším softwarem. Preferovaný formát pro videa je MPEG / MPEG 4

2.3. Fonty

 • Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.
 • Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma
 • Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací. Použijte následující postup:
 • Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte políčko “Vložit písma True Type”
 • Následně prezentaci uložte

3. Jak uložit a nahrát Vaši prezentaci

3.1. Jak uložit Vaši prezentaci

 • Prosíme, přineste své soubory a na jednom z uvedených medií:
  1.  CD-ROM (CD-R/RW), DVD-ROM (DVD±R/RW)
  2.  USB flash disc
 • Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film/video soubory, atd.).
 • Jestliže přednášíte v průběhu kongresu víc než jednu prezentaci, uložte si každou prezentaci do samostatné složky a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.
 • Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace na druhé medium či přenosný disk.

4. Ostatní informace

Když bude po skončení sekce, ve které prezentujete, Vaše prezentace budou vymazány ze všech počítačů. Váš vlastní počítač bude akceptován pouze v urgentních případech.

5. Technické vybavení místností

Místnosti budou standardně vybaveny následující technikou:

 • Data projektor
 • Plátno
 • Notebook
 • Ozvučení
 • Mikrofony
 • Kontroler pro posouvání prezentací

Endorsed by

EFIM

Hosted by

ČIS
ČIS

In cooperation with

ScreenPro FH

Záštita

EFIM

Pořadatelé

ČIS
ČIS

Ve spolupráci s

ScreenPro FH
© 2017–2018 GUARANT International spol. s r. o.