back to homepage
zpět na úvodní stránku

Registrace

Registrační poplatky

 

VČASNÝ
do 31. března
2018
POZDNÍ
od 1. dubna
do 28. května
2018
NA MÍSTĚ
od 29. května
2018
Lékař 1 600 Kč 1 950 Kč 1 950 Kč
Společenský večer (31. května) 1 800 Kč 1 800 Kč 1 800 Kč

S ohledem na to, že organizujeme mezinárodní konferenci, rozhodli jsme se paralelně zorga­ni­zo­vat i českou část za zvýhodněný registrační poplatek. Pokud budete mít zájem účastnit se i me­zi­ná­rod­ní části, která probíhá v angličtině, bude Vám to umožněno bez dalšího poplatku.

Zvýhodněné ceny registračních poplatků jsou platné pouze pro členy České internistické spo­leč­nos­ti ČLS JEP.

Registrační poplatky jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

Upozornění: Platbu za registrační poplatek je třeba uhradit ve stanoveném termínu pro včasnou a pozdní registraci. V případě, že platba nebude obdržena ve stanoveném ter­mínu, bude Váš registrační poplatek automaticky navýšen.

Registrační poplatek zahrnuje:

  • Vstup na odborný program
  • Vstup na doprovodnou výstavu
  • Konferenční materiály včetně finálního programu
  • Kávové přestávky

Jak se na konferenci zaregistrovat

On-line registrační formulář je dostupný ZDE

V případě zájmu o registraci je nutné vyplnit Formulář pro osobní údaje a následně pokračovat ve výběru příslušného registračního poplatku. V průběhu registrace Vám bude na emailovou adresu zasláno automaticky vygenerované heslo. Heslo je totožné pro všechny dostupné on-line formuláře (registrace a ubytování), ale také pro on-line platební systém (viz. Platební pod­mínky).

Po vyplnění registračního formuláře Vám bude do tří pracovních dnů zasláno emailem potvrze­ní spolu s informacemi pro provedení platby.

Online registrace bude uzavřena 24. května 2018. Po tomto datu bude možná pouze registra­ce na místě u registrační přepážky.

V případě skupinové registrace (10 účastníků a více) kontaktujte sekretariát konference email­em na pedim2018@guarant.cz.

Platební podmínky

Registrační poplatek spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč v plné výši před začátkem konference, a to bankovním převodem nebo platební kartou:

Platební karta

Pro platbu platební kartou můžete využít On-line platební systém. Systém je dostupný s hes­lem, které bylo zasláno na Váš email během registračního procesu a akceptuje platební karty MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club.

Bankovní převod

Bankovní údaje s jedinečným desetimístným variabilním symbolem Vám budou zaslány do 3 pracovních dnů od vyplnění registračního formuláře. Platby bez tohoto symbolu nemohou být identifikovány a registrace nebude potvrzena.

Platba bankovním převodem je možná do 17. května 2018. Po tomto termínu přijímáme pou­ze platby platební kartou prostřednictvím On-line platebního systému.

Daňový doklad

Daňový doklad Vám bude vystaven na požádání v průběhu konání konference. V případě záj­mu kontaktujte registrační přepážku v místě konání.

Zrušení registrace

Sekretariát konference musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem (pedim2018@guarant.cz) nebo faxem +420 284 001 448. Zrušení po telefonu nebude akcepto­váno.

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

Termín zrušení registrace   Storno poplatek
do 29. března 2018:   bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč
od 30. března do 30. dubna 2018:   50 % registračního poplatku
od 1. května 2018:   100 % registračního poplatku

V případě změny registrace/ubytování/vratky vzniklé pochybením účastníka si GUARANT Inter­national vyhrazuje právo účtovat 150 Kč manipulační poplatek.

Endorsed by

EFIM

Hosted by

ČIS
ČIS

In cooperation with

ScreenPro FH

Záštita

EFIM

Pořadatelé

ČIS
ČIS

Ve spolupráci s

ScreenPro FH
© 2017–2018 GUARANT International spol. s r. o.