back to homepage
zpět na úvodní stránku

Zrušení ubytování, změny a vrácení úhrady za ubytování

Všechny změny týkající se rezervace ubytování, nebo její případné zrušení musí být zaslány písemně na sekretariát konference e-mailem pedim2018@guarant.cz nebo faxem +420 284 001 448. Telefonické změny nebo storna nebudou akceptovány.

Za datum zrušení objednaných služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění na sekretariát konference.

Případné vrácení úhrad bude řešeno po skončení konference.

Prosíme účastníky kongresu, aby v případě jakýchkoliv změn nekontaktovali samotný hotel, ale obraceli se výhradně na sekretariát konference, který veškeré změny vyřizuje.

Storno podmínky

V případě zrušení hotelové rezervace budou platit následující storno podmínky:

zrušení rezervace před   
a včetně 2. května 2018:  
vrácení celé částky za hotelovou rezervaci (po odečtení manipulačního poplatku 150 Kč)
zrušení rezervace po 2. květnu 2018:   storno poplatek ve výši jedné noci
nedojezd:   storno poplatek ve výši jedné noci
zkrácení pobytu po „check-inu“:   100 % zrušeného objemu pokojonocí

V případě nedojezdu bude Vaše rezervace držena do 12.00 hod následujícího dne, poté bude Vaše rezervace zrušena. Informujte proto, prosím, sekretariát konference o případné změně Vašeho příjezdu v dostatečném časovém předstihu.

Změna termínu příjezdu je možná do 2 dnů před příjezdem, jinak bude za nedojezd účtován storno poplatek ve výši jedné noci.

Změny rezervací vyřizuje sekretariát konference do 28. května 2018 nebo až na registrační přepážce v místě konání.

Poznámka: za vrácení nákladů spojených s ubytováním si vyhrazujeme právo účtovat poplatek ve výši 150 Kč.

Endorsed by

EFIM

Hosted by

ČIS
ČIS

In cooperation with

ScreenPro FH

Záštita

EFIM

Pořadatelé

ČIS
ČIS

Ve spolupráci s

ScreenPro FH
© 2017–2018 GUARANT International spol. s r. o.